0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishlori
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Plachy Jiri
۳
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۵:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۰
David Mutl
Finished
۰۶:۰۰
Vladimir Kubat
۲
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۴:۰۰
Pavel Vilhelm
۱
۳
Marek Placek
Finished
۰۵:۰۰
Pavel Mozol
۳
۲
Jiri Machart
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Machart
۲
۳
Jiri Reczai
Finished
۱۱:۳۰
Petr Oliver Korp
۰
۳
Marcel Pikous
Finished
۰۱:۰۰
David Mutl
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۰۱:۳۰
Petr Picek
۳
۲
David Mutl
Finished
۰۴:۳۰
Marek Placek
۳
۲
Miroslav Adamec
Finished
۰۶:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۱:۳۰
Pavel Vilhelm
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۰۰
Marek Placek
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۷:۰۰
Jan Pleskot
۳
۲
Jiri Reczai
Finished
۱۰:۳۰
Milan Bela
۰
۳
Jan Manhal Jr
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Svec
۳
۱
Pavel Kulhanek
Finished
۱۱:۰۰
Jan Pleskot
۳
۲
Pavel Mozol
Finished
۱۲:۰۰
Karel Hons
۲
۳
Petr Masa
Finished
۰۰:۰۰
Robin Pacha
۳
۲
Marcel Pikous
Finished
۰۰:۰۰
Martin Pavliska
۳
۰
Dalimil Machander
Finished
۰۰:۰۰
David Vrabec
۳
۰
Matej Drechsler
Finished
۰۰:۰۰
Miloslav Kotil
۳
۰
Ales Krejci
Finished
۰۱:۰۰
Martin Pavliska
۱
۳
Karel Baros
Finished
۰۱:۰۰
Kamil Novak
۳
۱
David Vrabec
Finished
۰۱:۰۰
Jaromir Cernik
۳
۲
Petr Picek
Finished
۰۲:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۱
۳
Marek Placek
Finished
۰۲:۳۰
Vladimir Kubat
۰
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۲:۳۰
Miroslav Adamec
۱
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۰۳:۰۰
David Mutl
۰
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۳:۳۰
Marek Placek
۳
۱
Plachy Jiri
Finished
۰۳:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۰۴:۰۰
Plachy Jiri
۳
۲
Miroslav Adamec
Finished
۰۴:۳۰
Jaromir Cernik
۳
۲
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۵:۰۰
Petr Picek
۳
۰
Vladimir Kubat
Finished
۰۵:۳۰
Jaromir Cernik
۱
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۷:۰۰
Jiri Machart
۳
۰
Jan Pleskot
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Kulhanek
۲
۳
Zdenek Kasinski
Finished
۰۹:۳۰
Tomas Lysek
۳
۰
Patrik Jokiel
Finished
۰۹:۳۰
Stanislav Hudec
۳
۱
Milan Bela
Finished
۰۹:۳۰
Radek Mohelnik
۲
۳
Michal Raska
Finished
۱۰:۰۰
David Jicha
۳
۰
Jiri Svec
Finished
۱۰:۰۰
Jiri Reczai
۳
۰
Pavel Mozol
Finished
۱۰:۰۰
Jan Manhal Jr
۳
۲
Josef Koutnik
Finished
۱۰:۰۰
Zdenek Kasinski
۱
۳
David Jicha
Finished
۱۰:۳۰
Patrik Jokiel
۰
۳
Radek Mohelnik
Finished
۱۰:۳۰
Michal Raska
۲
۳
Tomas Lysek
Finished
۱۱:۰۰
Josef Koutnik
۳
۲
Stanislav Hudec
Finished
۱۱:۰۰
Pavel Kulhanek
۳
۱
David Jicha
Finished
۱۱:۳۰
Stanislav Hudec
۳
۰
Jan Manhal Jr
Finished
۱۱:۳۰
Tomas Lysek
۱
۳
Radek Mohelnik
Finished
۱۱:۳۰
Zdenek Kasinski
۳
۲
Jiri Svec
Finished
۱۲:۰۰
Patrik Jokiel
۰
۳
Michal Raska
Finished
۱۲:۰۰
Milan Bela
۳
۰
Josef Koutnik
Cancelled
۱۲:۰۰
Stanislav Hudec
۱
۰
Jan Manhal Jr
inprogress
۱۳:۰۰
David Jicha
-
-
Zdenek Kasinski
inprogress
۱۳:۰۰
Radek Mohelnik
۲
۰
Michal Raska
inprogress
۱۳:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Jiri Vrablik
۱
۳
David Reitspies
Finished
۱۰:۴۰
Patrick Klos
۳
۰
Tomas Martinko
Finished
۰۹:۳۰
Michal Benes
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۱۰:۰۵
Dmitrij Prokopcov
۳
۲
Tomas Tregler
Finished
۱۱:۱۵
Patrick Klos
۰
۳
Michal Benes
Finished
۱۱:۴۵
Jiri Vrablik
۳
۱
Jakub Seibert
Finished
۱۲:۱۵
Tomas Tregler
۳
۰
Tomas Martinko
Finished
۱۲:۴۵
Dmitrij Prokopcov
۰
۱
David Reitspies
inprogress
۱۳:۱۵
World
TT-CUP
Srnka Jan
۱
۳
Martin Filipek
Finished
۱۰:۵۰
Brozek Michal
۳
۲
Filip Nemec
Finished
۱۰:۵۵
Muhlhauser Zdenek
۳
۱
Jean-Baptiste Cousin
Finished
۰۰:۲۰
Tomas Vorisek
۳
۱
Krystof Prida
Finished
۰۰:۲۵
Muhlhauser Zdenek
۳
۲
Jean-Baptiste Cousin
Finished
۰۰:۵۰
David Prusa
۱
۳
Jan Urbanek
Finished
۰۰:۵۵
Yi Gu
۱
۳
Abhishek Dhawan
Finished
۰۱:۰۰
Prusa Martin
۱
۳
Vojtech Waldhauser
Finished
۰۱:۲۰
Bhavesh Shah
۰
۳
Yi Gu
Finished
۰۱:۳۰
Marko Viidas
۳
۱
Jan-Erik Nermann
Finished
۰۹:۱۵
Kuido Poder
۲
۳
Repin Aleksei
Finished
۰۹:۴۵
Srnka Jan
۲
۳
Marat Filip
Finished
۰۹:۵۰
Marko Viidas
۳
۱
Repin Aleksei
Finished
۱۰:۱۵
Richard Marsik
۳
۱
Martin Filipek
Finished
۱۰:۲۰
Kolar Vlastimil
۳
۰
Pavel Papirnik
Finished
۱۰:۲۵
Gola Pawel
۰
۳
Jakub Lamperski
Finished
۱۰:۳۰
Jan-Erik Nermann
۰
۳
Kuido Poder
Finished
۱۰:۴۵
Marko Viidas
۰
۳
Kuido Poder
Finished
۱۱:۱۵
Marat Filip
۰
۳
Richard Marsik
Finished
۱۱:۲۰
Kolar Vlastimil
۳
۱
Filip Nemec
Finished
۱۱:۲۵
Francisco Marin
۰
۳
Vera Victor
Finished
۱۱:۴۰
Repin Aleksei
۳
۰
Jan-Erik Nermann
Finished
۱۱:۴۵
Srnka Jan
۰
۳
Richard Marsik
Finished
۱۱:۵۰
Pavel Papirnik
۳
۰
Brozek Michal
Finished
۱۱:۵۵
Martin Filipek
۰
۳
Marat Filip
Finished
۱۲:۲۰
Kolar Vlastimil
۰
۳
Brozek Michal
Finished
۱۲:۲۵
Kuido Poder
۱
۳
Repin Aleksei
Finished
۱۲:۴۵
Filip Nemec
۱
۰
Pavel Papirnik
inprogress
۱۲:۵۵
Ukraine
Ukraine Win Cup
Sergey Skachenko
۲
۳
Igor Sukovaty
Finished
۰۰:۰۰
Aleksandr Horoshko
۲
۳
Sergey Buluy
Finished
۰۰:۰۰
Igor Akimov
۳
۱
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۰:۳۰
Eduard Rubtsov
۱
۳
Vadim Smetenko
Finished
۰۰:۳۰
Vadim Smetenko
۳
۱
Igor Sukovaty
Finished
۰۱:۰۰
Vitaliy Solovey
۳
۰
Sergey Buluy
Finished
۰۱:۰۰
Sergey Buluy
۰
۳
Igor Akimov
Finished
۰۱:۳۰
Eduard Rubtsov
۳
۰
Sergey Skachenko
Finished
۰۱:۳۰
Vitaliy Solovey
۰
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۲:۰۰
Andrey Burdakov
۳
۱
Dmitriy Batyuk
Finished
۰۲:۰۰
Vitaliy Solovey
۲
۳
Igor Akimov
Finished
۰۲:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۱
Kolesnik Petro
Finished
۰۲:۳۰
Sergey Buluy
۳
۲
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۳:۰۰
Andrey Burdakov
۱
۳
Kolesnik Petro
Finished
۰۳:۰۰
Aleksandr Horoshko
۳
۲
Igor Akimov
Finished
۰۳:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۲
Dmitriy Batyuk
Finished
۰۳:۳۰
Sergey Buluy
۱
۳
Vitaliy Solovey
Finished
۰۴:۰۰
Andrey Burdakov
۳
۱
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۴:۰۰
Kolesnik Petro
۳
۱
Dmitriy Batyuk
Finished
۰۴:۳۰
Dmitriy Batyuk
۲
۳
Andrey Burdakov
Finished
۰۵:۰۰
Kolesnik Petro
۰
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۵:۳۰
Kolesnik Petro
۳
۲
Andrey Burdakov
Finished
۰۶:۰۰
Dmitriy Batyuk
۳
۰
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۶:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۷:۰۰
Dmitriy Batyuk
۳
۰
Kolesnik Petro
Finished
۰۷:۳۰
Vyacheslav Kovalenko
۲
۳
Sergey Pisklov
Finished
۰۸:۰۰
Alexander Pogonov
۳
۰
Alexey Rodin
Finished
۰۸:۰۰
Maxim Butkov
۳
۱
Ruslan Onischenko
Finished
۰۸:۳۰
Alexander Pogonov
۲
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۰۹:۰۰
Marchenko Sergey
۳
۰
Sergey Pisklov
Finished
۰۹:۳۰
Maxim Butkov
۰
۳
Alexey Rodin
Finished
۰۹:۳۰
Vyacheslav Kovalenko
۳
۲
Marchenko Sergey
Finished
۱۰:۰۰
Alexander Pogonov
۳
۲
Maxim Butkov
Finished
۱۰:۰۰
Ruslan Onischenko
۱
۳
Alexey Rodin
Finished
۱۰:۳۰
Sergey Pisklov
۳
۱
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۱۱:۰۰
Alexey Rodin
۱
۳
Alexander Pogonov
Finished
۱۱:۰۰
Ruslan Onischenko
۱
۳
Maxim Butkov
Finished
۱۱:۳۰
Ruslan Onischenko
۱
۳
Alexander Pogonov
Finished
۱۲:۰۰
Sergey Pisklov
۱
۳
Marchenko Sergey
Finished
۱۲:۳۰
Alexey Rodin
۳
۱
Maxim Butkov
Finished
۱۲:۳۰
Marchenko Sergey
۱
۰
Vyacheslav Kovalenko
inprogress
۱۳:۰۰
Maxim Butkov
-
-
Alexander Pogonov
inprogress
۱۳:۰۰
Russia
Liga Pro
Alexey Vlasov
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Vladislav Chakhur
۳
۲
Vladislav Shelipov
Finished
۰۰:۱۵
Maksim Dukhin
۳
۲
Ivan Pandur
Finished
۰۰:۱۵
Yurii Merkushin
۰
۳
Artem Karagodin
Finished
۰۰:۴۵
Vladimir Staroverov
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۰:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۰
Anton Gerasimov
Finished
۰۱:۰۰
Ivan Pandur
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۱۵
Vladislav Shelipov
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۱۵
Vladislav Chakhur
۳
۱
Yurii Merkushin
Finished
۰۱:۴۵
Maksim Dukhin
۳
۲
Vladimir Staroverov
Finished
۰۱:۴۵
Anton Gerasimov
۲
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۲:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Artem Karagodin
Finished
۰۲:۱۵
Sergey Myagkov
۳
۰
Evgeny Anisimov
Finished
۰۲:۱۵
Vladislav Shelipov
۰
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۲:۴۵
Ivan Pandur
۱
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۲:۴۵
Andrey Prokhorov
۰
۳
Alexey Vlasov
Finished
۰۳:۰۰
Artem Karagodin
۰
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۳:۱۵
Evgeny Anisimov
۰
۳
Maksim Dukhin
Finished
۰۳:۱۵
Yurii Merkushin
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۳۵
Vladimir Staroverov
۳
۱
Sergey Myagkov
Finished
۰۳:۴۵
Andrey Prokhorov
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Evgeny Anisimov
۱
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۴:۱۵
Artem Karagodin
۳
۱
Vladislav Shelipov
Finished
۰۴:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Vladislav Chakhur
Finished
۰۴:۴۵
Sergey Myagkov
۱
۳
Maksim Dukhin
Finished
۰۴:۴۵
Ivan Pandur
۱
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۵:۱۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Alexey Vlasov
Finished
۰۵:۳۰
Maksim Dukhin
۳
۲
Vladimir Staroverov
Finished
۰۵:۴۵
Vladislav Chakhur
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۵:۴۵
Sergey Simonov
۳
۱
Stepan Dolbilin
Finished
۰۸:۱۵
Savinsky Aleksandr
۳
۲
Igor Meteleshko
Finished
۰۸:۱۵
Vladimir Slesarev
۳
۰
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۸:۳۰
Kostarev Aleksei
۳
۲
Andrei Khanevskii
Finished
۰۸:۳۰
Igor Krikunov
۰
۳
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۸:۴۵
Mikhail Smirnov
۲
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۹:۰۰
Stepan Dolbilin
۳
۱
Egor Karabanov
Finished
۰۹:۱۵
Igor Meteleshko
۲
۳
Igor Krikunov
Finished
۰۹:۱۵
Dmitriy Kugurushev
۱
۳
Andrey Zabrodin
Finished
۰۹:۳۰
Andrei Khanevskii
۳
۲
Mikhail Smirnov
Finished
۰۹:۳۰
Dmitry Petrochenko
۲
۳
Sergey Simonov
Finished
۰۹:۴۵
Vladimir Pustoselov
۳
۱
Savinsky Aleksandr
Finished
۰۹:۴۵
Andrey Zabrodin
۰
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۱۰:۰۰
Oleg Borisovich Manuylov
۱
۳
Kostarev Aleksei
Finished
۱۰:۰۰
Savinsky Aleksandr
۳
۱
Igor Krikunov
Finished
۱۰:۱۵
Sergey Simonov
۳
۰
Egor Karabanov
Finished
۱۰:۱۵
Kostarev Aleksei
۳
۱
Mikhail Smirnov
Finished
۱۰:۳۰
Igor Meteleshko
۳
۲
Vladimir Pustoselov
Finished
۱۰:۴۵
Stepan Dolbilin
۲
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۱۰:۴۵
Andrei Khanevskii
۱
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۱:۰۰
Stepan Dolbilin
۱
۳
Egor Karabanov
Finished
۱۱:۱۵
Igor Meteleshko
۲
۳
Igor Krikunov
Finished
۱۱:۱۵
Vladimir Pustoselov
۳
۲
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۱:۴۵
Sergey Simonov
۳
۰
Dmitry Petrochenko
Finished
۱۱:۴۵
Nikita Sukharnikov
۳
۱
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۲:۱۵
Aleksey Lobanov
۱
۳
Andrei Ermolaev
Finished
۱۲:۱۵
Igor Poletaev
۱
۳
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۱۲:۳۰
Anton Boev
۲
۲
Evgenii Kryuchkov
inprogress
۱۲:۴۵
Sergey Morozov
۰
۱
Pavel Semeshin
inprogress
۱۳:۰۰
Europe
TT Elite Series
Jakub Glanowski
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۰:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۰
Mariusz Koczyba
Finished
۰۰:۴۵
Mikolaj Szalinski
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۰۰
Michal Skorski
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۱:۱۵
Szymon Radlo
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۱:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۰۲:۰۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Michal Skorski
Finished
۰۲:۱۵
Mikolaj Szalinski
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۳۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۲:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۱۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۰۳:۳۰
Michal Skorski
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۳:۴۵
Szymon Radlo
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۰۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۱۵
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۴:۳۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۴:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۰۵:۰۰
Michal Skorski
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۱۵
Szymon Radlo
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۵:۳۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۵:۴۵
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۰۰
Dawid Kotwica
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۶:۱۵
Wojciech Gluszek
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۶:۳۰
Michal Skorski
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۶:۴۵
Szymon Radlo
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۷:۱۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۷:۳۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۷:۴۵
Mikolaj Szalinski
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۸:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Dawid Kotwica
Finished
۰۸:۴۵
Damian Wojdyla
۰
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۹:۰۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Michal Minda
Finished
۰۹:۱۵
Szymon Radlo
۱
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۰۹:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۹:۴۵
Adam Dosz
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۱۰:۱۵
Damian Wojdyla
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۱۰:۳۰
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Dawid Kotwica
Finished
۱۰:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Mikolaj Szalinski
Finished
۱۱:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Michal Minda
Finished
۱۱:۱۵
Adam Dosz
۳
۱
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۱:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۱۱:۴۵
Szymon Radlo
۱
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۱۲:۰۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۲:۱۵
Damian Wojdyla
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۱۲:۳۰
Mateusz Rutkowski
۲
۲
Michal Minda
inprogress
۱۲:۴۵
Marcin Jadczyk
۲
۰
Maciej Podsiadlo
inprogress
۱۳:۰۰
Belarus
Liga Pro
Viktor Kozlov
۳
۲
Zhelobkovich Igor
Finished
۰۸:۳۰
Zhelobkovich Igor
۳
۲
Nikolai Muroveiko
Finished
۰۹:۳۰
Viktor Kozlov
۲
۳
Nikolai Muroveiko
Finished
۱۰:۳۰
Ruslan Shafiev
۰
۱
Vitaly Lyalkov
inprogress
۱۳:۰۰
Armenia
Armenia ITT CUP
Avet Vasilyan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۰۹:۳۰
Gevorg Abrahamyan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۰:۱۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۱:۱۰
David Ghotanyan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۱:۵۰
Germany
Challenger Series
Liang Qiu
۲
۳
Florian Bluhm
Finished
۱۰:۰۰
Yannick Vostes
۳
۰
Rafael De La Heras
Finished
۱۰:۴۰
John Oyebode
۰
۳
Carlos Muhlbach
Finished
۱۱:۲۰
Sven Happek
۳
۲
Jeromy Loffler
Finished
۱۲:۰۰
Liang Qiu
۲
۲
Yannick Vostes
inprogress
۱۲:۴۰